Dagkort

Dagkort

 

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening tilbyder dagkortsalg på dele af foreningens fiskevand.

Der er tale om strækninger ved Gudenåen samt St. og Lille Hansted åer, i alt ca. 6 km åbred.

 

Dagkortpris:

 

Prisen på Dagkort er fastsat til 80,00 kr.

 

 

 

Gudenåen ved Åle fra Åle Bro opstrøms til stop ved Åle Kær.

 

Kør syd ud af Åle mod Rask Mølle ad Raskvej . Parkér i rabatten ved broen over åen. Der kan fiskes godt 1½ km opstrøms på Vestbredden.

 

I Gudenåen fiskes efter Stalling, Bækørred, Ål og Gedde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Hansted Å fra Hammersholm til Udløbet af Li. Hansted Å samt Li. Hansted Å fra Udløbet til Egebjergvej.

 

Skanderborgvej: Broen eller vigepladsen hvor Skanderborgvej skærer St. Hansted Å 500 meter syd for trafiklyset.

Naturgasstationen: Vest for Egebjergvej, 50 meter nord for broen over St. Hansted Å ligger en naturgasstation, hvor der kan holde 1-2 biler uden at spærre for indkørslen, ellers hold i vejrabatten.

P ved Kærgårdsvej ved frakørsel 56 på E45: Kør ad Kærgårdsvej forbi skydebanen. Lige før nr. 20 er etableret en lille kommunal P-plads, hvorfra der gås nordpå til åen langs afvandingsgrøften. Fiskeri nedstrøms.

 

I St. og Li. Hansted åer fiskes der efter Havørred, Bækørred, Aborre og Gedde.

Regler

 

  1. Dagkortet giver adgang til fiskeri med én stang.

 

  1. Dagkortløsere skal på forlangende fremvise gyldigt dagkort samt fisketegn når dagkortløseren ifølge gældende regler skal have dette.

 

  1. Færdsel til og fra fiskevandet skal ske ad eksisterende veje, stier og markskel.

 

  1. De fiskende har kun ret til færdsel langs fiskevandet.

 

  1. Der skal udvises omtanke ved parkering af motorkøretøjer, veje må ikke blokeres.

 

  1. Vandingsanlæg, hegn, træer og afgrøder må ikke beskadiges. Forvoldte skader skal omgående meldes til formanden, såfremt forholdet ikke ordnes på stedet med vedkom­mende lodsejer.

 

  1. Hunde må ikke medtages.

 

  1. Undermålerfisk skal genudsættes, er fisken stærkt beskadiget skal den aflives, svøm­meblæren skal gennemhulles og fisken udlægges i vandet.

 

  1. Kasserede liner, fiskekroge, papir, flasker samt andet affald må ikke efterlades ved fiskevandet.

 

  1. Henstillinger fra kontrollører og lodsejere skal ubetinget følges.

 

 

Salgssteder

 

Effektlageret

Holmboes Alle´ 14,

8700 Horsens

 

 

Sportshuset

Åboulevarden 65,

8700 Horsens

 

 

Dagli' Brugsen

Jernbanegade 5-7

8763 Rask Mølle

 

 

Husodde Camping

Husoddevej 85,

Horsens

 

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk