Gæstekort

Gæstekort

 

Medlemmer af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening kan medtage venner og bekendte på en tur til foreningens fiskevand mod køb af gæstekort.

 

Gæstekort kan købes på www.fiskekort,dk

 

Husk at påføre dit medlemsnummer på gæstekortet nåe det er udskrevet.

 

Gæstekortpris:

 

Prisen på Gæstekortt er fastsat til 80,00 kr.

 

 

Regler

 

  1. Dagkortet giver adgang til fiskeri med én stang.

 

  1. Dagkortløsere skal på forlangende fremvise gyldigt dagkort samt fisketegn når dagkortløseren ifølge gældende regler skal have dette.

 

  1. Færdsel til og fra fiskevandet skal ske ad eksisterende veje, stier og markskel.

 

  1. De fiskende har kun ret til færdsel langs fiskevandet.

 

  1. Der skal udvises omtanke ved parkering af motorkøretøjer, veje må ikke blokeres.

 

  1. Vandingsanlæg, hegn, træer og afgrøder må ikke beskadiges. Forvoldte skader skal omgående meldes til formanden, såfremt forholdet ikke ordnes på stedet med vedkom­mende lodsejer.

 

  1. Hunde må ikke medtages.

 

  1. Undermålerfisk skal genudsættes, er fisken stærkt beskadiget skal den aflives, svøm­meblæren skal gennemhulles og fisken udlægges i vandet.

 

  1. Kasserede liner, fiskekroge, papir, flasker samt andet affald må ikke efterlades ved fiskevandet.

 

  1. Henstillinger fra kontrollører og lodsejere skal ubetinget følges.

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk