Bestyrelsen

Bestyrelsen i Horsens og Omegns

Sportsfiskerforening.

 

Funktion / Navn

Interne udvalg

Eksterne udvalg /foreninger

 

Formand

 

Hans E. Nielsen

Dagnæsalle 65

8700 Horsens

 

Tlf: 7564 3121

Mob: 2521 5080

PR/Bladudvalg

Kontrol og Opsyn

Webmaster

Delegeret DSF Kongres.

Medlem af forbundsbestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Horsens Ren Fjord

Grønt Råd i Hedenssted Kommuúne

Vandløbsråd for Ikast-Brande Kommune.

Følgegruppe for Undum Kær

Tørring-Mossø Sammenslutningen

 

Næstormand

 

Jan Karnøe

Fasanvej 9

8700 Horsens

 

Mob: 2170 4913

 

PR/Bladudvalg

Redaktør af Fluen

Vandpleje

Miljøkoordinator Danmarks Sportsfisker-

forbund, Distrikt 6.

Brugerrådet for Gudenåen.

Grønt Råd Horsens Kommune.

Bestyrelsesmedlem Horsens Ren Fjord

Formand Friluftrådet Kreds Søhøjlandet

 

Kasserer

 

Harry Madsen

Ærøvej 3

8700 Horsens

 

Tlf: 7564 1037

 

PR/bladudvalg.

Vandpleje.

Klublokalet.

Lodsejeroversigter

 

 

Sekretær

 

Peter Jensen

Søkjær 7

7130 Juelsminde

 

Tlf: 7564 3659

 

Sekretær

Udsætninger/El-fiskeri.

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

Morten Stabel

Handstedvej 3

8700 Horsens

 

Tlf: 8628 5890

 

Vandpleje

Aktivitetsudvalg

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

Regner Madsen

Spurvevej 11

7160 Tørring

 

Tlf. 2176 0100

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

Jørgen Dam

Oensvej 14, Hatting

8700 Horsens

 

 

Tlf: 7565 3035

 

Aktivitetsudvalg

 

Fotografen er på vej

Bestyrelsesmedlem

 

Christian Tramm

Egevej 19 3

871 Gedved

 

 

Tlf:

Aktivitetsudvalg

 

 

1. Suppleant

 

Henrik Nicolaisen

 

Vandpleje

 

 

2. Suppleant

 

Henrik Søgaard

 

Vandpleje

 

 

3. Suppleant

 

Kim Petersen

 

Aktivitetsudvalg

 

Foreningen har klublokale under Vesthallen i Horsens, Fussingvej 61

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk