Fluen

Fluen

 

"Fluen" er medlemsblad for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, bladet udkommer to gange årligt til alle medlemmer, lodsejere og sponsorer.

 

 

Artikler, indlæg og fotos til Fluen modtages gerne på mail fluen@horsenssportsfisker.dk

 

 

Foreningen nye blad fik navnet ”Fluen”, et navn bladet stadig bærer i dag. Bladet udkom første gang i 1984. Bladets første oplag var på 450. stk., bladets første redaktør var Jørn Rasnov bladet udkom fire gange om året.

 

Fluen derimod udkommer nu kun to gange om året, den primære grund hertil er de stadig stigende portoudgifter.

 

Annoncer tegnes ved:

 

Harry Madsen

Ærøvej 3, 8700 Horsens

Tlf. 7564 1037

 

 

Deadlines:

 

15. januar

 

15 august

 

 

Redaktion:

 

Hans E. Nielsen

Jan Karnøe

Harry Madsen

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk