Formanden

Formandens side

 

Jeg vil bruge denne side til aktuelle indlæg om, hvad der rør sig inden for foreningens interesse område.

14. november

 

Som lovet på den ekstraordinære generalforsamling er her linket til det fiskevand Tørring og Omegns Sportsfiskerforening råder over i dag

 

Se her ...

 

2. april

Vestbirk Kraftværk og Vestbirksøerne

 

I Østbirk avis den 23. marts havde formanden for Foreningen til bevarelse af Vestbirksøerne et indlæg hvor han beskrev formålet med foreningen, størsteparten af indlægget gik ud på, at kritisere os sportsfiskere som værende dukkefører for politikerne (gid det var sådan).

 

Læs indlægget her

 

Jeg har den 1. april fået optaget et læsebrev som modsvar til formandens postulater

 

Læs læsebrevet her

 

Naturstyrelse har i juni 2014 udgivet en beskrivelse af overvejelserne omkring Vestbirk Søerne og Vestbirk Kraftværk, i kan læse beskrivelsen her

 

 

31. marts

Læsebrev I Horsens Folkeblad

 

I Horsens Folkeblad lørdag den 28. marts 2015 var der et indlæg af Helle Richelieu, Formand for Brædstrup Turistforening bl. a. at forholdenen omkrig Vastbirk Kraftværk skal bevares uændret, ligesom hun mener, at hensynet til sportsfiskerne kan betyde døden for Kraftværket.

 

I kan læsemit læsebrev der er bragt I Horsens Folkeblad tirsdag den 31. marts 2015 her...

 

 

27. marts

Siden vokser

 

Hjemme siden vokser, jeg har nu fået konverteret nogle af de artikler vore medlemmer gennem tiderne har indleveret enten til hjemmesiden eller til Fluen.

 

Derudover er der blevet lagt en liste ind under Vandpleje der viser de restaureringsprojekter foreningen har gennemført de seneste 15 år.

 

Samtidig er jeg begyndt på foreningens historie hvor jeg har gennemgået protekoller, artikler m.m efterhånden som jeg får renskrevet disse bliver de tilgængelige på siden

 

 

6. marts

Vi har brug for dine oplysninger.

 

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening introducerede sidste år en elektronisk fangstrapport, således i som medlemmer kunne indrapportere jeres fangster ved foreningens fiskevand hurtigt og nemt.

 

Fangstrapporten er ikke kun til hjælp for jer, foreningen kan også drage stor nytte af fangstrapporten da de indrapporterede fangster bruges af foreningen i forhold til monitering af tilstandene ved vores fiskevand samt hurtigt, at kunne identificere eventuelle problem områder.

 

Jeg vil derfor opfordre jer til, at registrere jeres fangster i fangstrapporten

 

 

Formanden

 

 

3. marts 2015

 

Velkommen til vores hjemmeside i en ny forklædning. Foreningens hjemmeside har gennem det seneste år ikke fungeret tilfredsstillende, dette har betydet, at kontakten til vores medlemmer heller ikke har væet optimalt.

 

Som en konsekvens af dette har vi nu sadlet helt om og kaseret dn side vi havde i forvejen og nu oprettet en side der indledningsvis tilfredsstiller bestyrelsens og forhåbentlig også medlemmernes behov. siden har endnu mogle mangler, men dette vil der blive taget højde for over de næste uger.

 

Vi vil bestræbe os på, at de historiske sider kommer på efterhånden som vi får dem konverteret til det bye format.

 

Jeg håber, at i vil tage godt imod den nye side.

 

Formanden.

 

Formandens indlæg i Fluen

Beretninger fra Generalforsamlinger

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk