Klublokalet

Klublokalet 2016

27. oktober 2016

Første klubaften i det nye Klublokale

 

Vi havde en hyggelig og livlig åbning af klublokalet. Der var et flot fremmøde, og udvekslingen af sommerminder mm. gik livligt. Jørgen uddelte smagsprøver på norsk, røget fårelår, og der blev budt pænt på de ting, som vi ikke har plads til. Der kom 800 kr. ind til klubben, tak for det.

 

 

1. oktober 2016

Klublokalet

 

Det går fremad med at få sat skik på det nye klublokale. Der er blevet sat på plads i skabe, hvad der nødvendigvis skal være der. En del billeder er hængt op, og ting, som vi ikke kan have, er sorteret fra med henblik på auktion/bortgivning til medlemmerne. Der vil være mange større ting (til udstillingsbrug, skilte mm.), som vi ikke vil have plads til i klublokalet. Hvis du har nogle kvadratmeter til overs i eller tæt ved Horsens, så hører vi meget gerne fra dig, så vi kan få opbevaret disse ting, som kun skal bruges en gang imellem. Der er mange gode billeder, som vi ganske enkelt ikke har vægplads til. Vi håber, at der kan opnås enighed om, at vi kan få en væg eller to i de andre mødelokaler. Det forlyder også, at kommunen har stillet et beløb til rådighed, så der kan anskaffes ens borde og stole til alle lokalerne, og det vil sige, at vores gamle, meget veltjente stole og borde udskiftes.

 

 

 

 

 

 

3. marts

Stille generalforsam-ling

 

Efter kun 4o minutter var forening-ens ordinære generalforsamling overstået

 

Det blev en stille generalforsamling uden de store disku-tioner hele seancen tog kun 40 minutter fra velkomst til sidste punkt var overstået.

 

Efter velkomsten blev foreningens slagsang traditionen tro sunget. Herefter blev 4 af foreningens medlemmer der var bortgået i løbet af året mindet.

 

Lars veng blev valgt til dirigent med akklamation.

 

Formandens skriftlige beretning havde været bragt i Fluen, denne blev suppleret med en mundlig beretning. Beret-ningerne blev enstemmigt vedtaget.

 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret af kasserern også regnskabet og budget blev vedtaget enstemmigt.

 

Valg:

Jan Karnøe blev genvalgt som næstfromand,

Harry Madsen blev genvalgt som kasserer,

Morten Stabel og Bjarne Nymand blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

Som revisor blev Bent Ole Ludvigsen genvalgt

 

Som Revisor suppleant blev Poul E. Jensen genvalgt.

 

Som suppleanter blev Svend Thomassen og Henrik Nicolaisen genvalgt. Christian Tramm blev nyvalgt som suppleant.

 

Efter generalforsamlingen blev årets pokaler uddelt og de traditionsrige ostemadder blev indtaget.

 

1. marts

Så er sæsonen 2015 gået i gang

 

Søndag den 1. marts var der dækket op til morgenksffe for de morgen-friske.

 

Efter en lang vintersæson er det igen blevet tid til, at bevæge sig ud til fiskevandet for, at se hvilke over-raskelser der gemmer sig under vandet.

 

Traditionen tro blev der dækket op til morgenkaffe i klublokalet for de morgenfriske. Kl. 0700 var bordet fyldt med morgenbrød og kaffe m.m. og en flok forventnings-fulde lystgiskere.

 

Efter morgenkaffewn drog de mange fremmødte ud til åerne for, at prøve lykken.

 

 

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk