Elektrifiskeri 2016

 

Elfiskeri 2016

 

29. oktober.

 

Elfiskeri i Bygholm Park

Vi fiskede efter havørreder til avl til udsætning. Som sædvanligt har vi en tidligt liggende fiskedag, hvis det viser sig, at der er tidlig opgang. Det er der åbenbart i år. Vi fik 9 hunner og 9 hanner, hvilket er meget mere, end Lørdag den 29. oktober gik vi i gang med årets elfiskeri i Bygholm Park. Vi havde valgt tidspunktet ud fra, at det skulle være lavvande, med fjorden var åbenbart opstuvet, så der var meget vand i åen. Desværre var der til gengæld ret få fisk. Vi fik med til Klaks 2 små havørredhunner, 2 store hanner og 2 store hunner. Største havørred var en hun på 78 cm svarende til 6-7 kg. Vio så 3 sandarter , 1 gedde og 2 aborrer samt 4 ål.

Vi havde tilladelse til opfiskning af rømmede regnbueørreder og har nu 2 liggende i fryseren til DTU/AQUA, der gerne vil se deres maveindhold. En 3. stak af.

Vi fisker igen på lørdag kl. 9.00 ved Klokkedal Å, hvor vi mødes på P-pladsen ved Bollervej. vi har fået de nærmest foregående år. Herudover var der en laks, 2 regnbueørreder, skaller, brasen og aborrer.

 

Næste gang er 5. november i Klokkedal Å og Dagnæs Bæk.

 

 

 

 

 

5. november

 

Elfiskeri i Klokkedal og Dagnæs Bæk

 

Elfiskeriet lørdag den 5. november.

Vi startede kl. 9.00 omkring vandmøllen i Klokkedal. Nedstrøms var der på grund af lav vandstand så godt som intet med størrelse (men masser af 1 og 2-års). Vi satte båd ud i mølledammen, og da vi havde overstået problemer med at strømmen slog fra, fik vi faktisk pænt: 4 hunner og 13 hanner. En enkelt udleget hun blev genudsat. Desuden sås lidt ål og aborre.

Så gik turen til Dagnæs Bæk med start ved Høegh Guldbergsgade. Der var masser af fi...

fisk på hele strækket op til rørlægningen, men desværre næsten alle under 40 cm. Vi medtog 12 hunner og 11 hanner. Der blev set nogle få ål og en skrubbe.

Vi var endnu engang overraskede over, hvor mange 1-3 års fisk, der stod i åen på hele strækket.

Der var meget tydelig oliefilm på bækken, så vi indberettede det til Beredskabsafdelingen, der tilkaldte Miljøvagten fra Middelfart. Forureningen var ikke dramatisk, men bør alligevel spores.

Alle de 40 ørreder blev kørt til Klaks Dambrug, hvor de vil blive strøget for at levere til vores kommende udsætninger. Bagefter bliver ørrederne genudsat.

Tak til hjælperne, der stod en kold og våd dag igennem. Den blev dog forsødet af en gang dejlig varm irsk stuvning midtvejs. Tak til Niels for billederne.

 

8. november

 

Elfiskeriet - fortsat.

 

Det samlede udbytte af elfiskeriet i Bygholm Park 29. okt.samt Klokkedal Å og Dagnæs Bæk 5. november er 20 hunørreder, men da gennemsnitsstørrelsen er lille, kan vi ikke regne med, at der er nok til 3,5-5 liter rogn. Derfor har vi 4 mand høj fisket på strygene ved Bygholm Sø og Egebjerg Sø tirsdag den 8. november. Det gav yderligere 8 hunner, 4 større og 4 mindre. Vi havde håbet på betydeligt mere. Også 2 "Assenslaks" stod på stryget ved Bygholm. De bliver sammen med 2 tidligere fangne regnbueørreder overgivet til undersøgelse ved DTU/AQUA i Silkeborg.

 

Vi overvejer endnu et elfiskeri i Bygholm Park den 19. november.

 

Det er som om, at opgangen i år startede tidligt, nemlig i august, men at den så gik i stå i den meget tørre september måned. Vi håber, at den kommer i gang igen med den gode vandføring, der er nu.

 

 

 

 

 

 

19 november.

 

Elfiskeri i Bygholm Park

 

 

Vi har elfisket i dag lørdag den 19. november i Bygholm Park kl. 9-13. Der var høj vandstand og stærk strøm, så vi kunne ikke komme helt op til rørene at starte, men måtte nøjes med 25 m nedstrøms.

 

Der kom hurtigt fine havørreder op 5 hunner og 3 hanner med største hun på 75 cm og største han på 80 cm. Bagefter kørte vi til Klaks og strøg alt, hvad vi har fanget indtil nu. Vi fik også en nøjere kønsbestemmelse nu, hv or fiskene er modnet mere. Vi fik 3 dl rogn af 2 hunner, 2 hanner var døde, og status er nu, at vi har 18 hunner og 40 hanner. 4 ørreder blev i dammen.

 

Om alt går vel har vi nu tilstrækkeligt med hunner til de min. 3,5 liter rogn, som vi skal have. Vi stryger igen om 2-3 uger afhængig af temperatur i perioden.

 

 

 

 

 

 

 

Strygning

 

17. december.

 

Vi strøg vore 16 hunner og 21 hanner. 3 hunner var modne og afgav 0,9 liter rogn, så vi nu har 1,9 liter af de mindst 3,5, som er nødvendige. Vi har 13 hunner tilbage, heraf 2 meget store (70 og 75 cm), så vi skal nok nå vores mål. Vi ønskede hinanden glædelig jul og godt nytår og aftalte næste strygning til lørdag den 7. januar kl. 11.00.

 

 

 

 

 

7. januar.

 

 

Alle vores ørreder havde klaret sig de sidste 3 uger, og dammen blev fuldstændigt tømt, så vi var sikre på at checke alle. Vi havde 2 meget store hunner gående, men kun den ene var modnet til i dag. Vi strøg rogn fra i alt 3 hunner og fik 1,0 liter ud af det, 0,7 liter alene fra den store. Vi genudsatte ørreder, der ikke længere afgav sæd eller som ikke tegnede til at modnes med rogn, så nu har vi tilbage 7 hunner og 21 hanner.

På billederne ses rogn fra 19. november, der nu har udviklet sig til øjenæg, hvilket ses tydeligt på de æg, der ligger på hånden. De andre er fra 3. december.

Vi stryger igen fredag den 20. januar kl. 14.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. februar.

 

 

Vi havde 3 hunner tilbage. En lille gav, 1 lille var ikke moden, og den store var kun delvist moden. Vi fik i alt 3 dl ud af anstrengelserne og er nu på 3,4 liter, hvor 3,5 er målet. Den lille umodne hun og den store gemmes sammen med 6 hanner, der endnu er ydedygtige, resten er blevet genudsat. Rognen fra 19. november og 3. december er nu klækket, og yngelen kan ses på billederne.

Vi aftalte med Jan i Klaks, at han prøver den store igen om nogle dage. Der var mange hjælpere til den vanskelige nedkomst, og bagefter fejrede vi det næsten indfriede mål med en lille en til ansigtet.

 

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk