Projekter 2017

Gennemførte projekter 2017

 

 

11. februar

 

Kratrydning

 

Vi var mødt 3 mand (Sven, Carsten og undertegnede), 1 havde meldt fra til influenza. Vi startede opstrøms fra Lundum Bro ved St. Hansted Å. Det gik pænt fra hånden - det er let at skabe sig et overblik, når der ikke er blade på træerne. Vi kunne med glæde konstatere, at der var flotte gydegravninger under naturstien, hvor vi udlagde gydegrus for 2 1/2 år siden.

 

Efter en kop kaffe og en muffin, var vi klar til at fortsætte med næste

 

sted: S-svinget i Bygholm Å ved Annasminde på Bomvej. Svinget er S-formet, men det kunne også stå for Steen, det er nemlig ét af hans favoritsteder. Vi talte lige med lodsejeren, Troelsen, om det var i orden, og så gik det ned over marken til åen. Opgaven var meget stor, og vi nåede ikke helt i bund, inden vi var udasede ved 16-tiden, men et godt tag er taget.

 

Tilbage over marken med en kold østenvind fra siden, en kop kaffe avec og tak for i dag.

 

Det var godt at komme hjem til et varmt bad og at få tændt op i brændeovnen.

 

Venlig hilsen Jan Karnøe

 

 

Se også 

 

 

Her finder du råd og vejledning om fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områder. Der vil løbende være opdateringer med nye forskningsresultater, anbefalinger og generel information om, hvordan man bedst ophjælper og bevarer vore fiskebestande.

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk