Vandpleje

Foreningen arbejder med at gøre vores fiskevand til et velfungerende fiskevand baseret på store naturlige reproducerende bestande af ørred og havørred, samt en moderne administration af fiskevandet der er med til at sikre balance mellem fiskeri og fiskebestande.

For at gennemføre dette arbejde er det vigtigt at vandløbsrestaureringer, udsætninger og administration af fiskeriet følges ad.

 

Oversigt over gennemførte projekter

Se også 

 

 

Her finder du råd og vejledning om fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områder. Der vil løbende være opdateringer med nye forskningsresultater, anbefalinger og generel information om, hvordan man bedst ophjælper og bevarer vore fiskebestande.

 

Beskrivelse af Projekter

 

2016 2017

 

2015

Honum Bæk i september

 

2014

St. Hansted Å

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk