Om

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Den bedste udfaldsport til fiskeri i de Østjyske fiskevande

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Foreningen er stiftet 19. januar 1938

 

Foreningen råder over ca. 35 km. fiskevand omkring Horsens. Bygholm å, St. og Li. Hansted å samt Tolstrup å byder på en stribe fine fiskevande med både havørred, bækørred, regnbueørred, gedder og ål.

 

Fiskeriet i Gudenåen er en oplevelse, der ikke overgås af mange fiskevande i Danmark.

 

Igennem kontingentet støtter du arbejdet til gavn for alle danske lystfiskere og hele den danske natur.

7 gange om året får du Sportsfiskeren der er medlemsblad for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund. Gennem medlemskabet er der mulighed for at opnå rabatter på rejser, ferier m.m.

 

Det lokale foreningsblad FLUEN udsendes 2 gange om året med tips, fangster og rigtige fiskehistorier.

 

Foreningen har eget klublokale i Vesthallen i Horsens, hvor der i vinterperioden er en livlig aktivitet med bl.a. fluebinding, netfremstilling, stangbygning m.m. Derudover arrangeres der filmforevisninger, foredrag og kurser, men ikke mindst et hyggeligt og kammeratligt samvær.

 

I løbet af året arrangeres der flere ture til egne og andre fiskevande Blandt andet det årlige mesterskab i Put & Take.

 

Juniorafdelingen har gode og lærerige arrangementer samt masser af hyggelige ture til eget og andre fiskevande. I løbet af vinteren arrangeres der kurser i fluebinding, stangfremstilling med mere.

 

Foreningen deltager aktivt i pleje af vores fiskevand, ligesom der årligt foretages elfiskeri for at stryge gydemodne havørreder til opdræt og genudsætning i Bygholm å systemet.

 

Desuden deltager foreningen i udsætninger af fisk, i vandene omkring Horsens.

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening består af 7 medlemmer

klik på billedet

Foreningen har klublokale under Vesthallen i Horsens, Fussingvej 61

Formænd gennem tiderne

 

 

Fra Til Navn

1938 - 1940 H. H. Christensen

1940 - 1943 Ejnar Jørgensen (Phaff)

1943 - 1951 H. C. Larsen

1951 - 1962 Ejnar Jørgensen (Phaff)

1963 - 1965 E. Vestberg Rasmussen

1965 - 1969 Falk Larsen

1969 - 1973 Henry B. Nissen

1973 - 1980 Sv. Rørvang

1980 - 1983 Rene Andersen

1983 - 1984 Benny Mortensen

1984 - 1986 Jan Tryk

1986 - 1988 Jørn Lund

1988 - 1989 Jess Russel

1989 - 1994 Bent Grejsmark Jensen

1994 - 1995 Lars K. Jeppesen

1995 - 1998 Bent Grejsmark Jensen

1998 - 2001 K. B. Haislund

2001 - Hans E. Nielsen

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk